CITROËN līguma garantijas

Ražošanas defektu garantija

Automobiles Citroën Jūsu automašīnai nodrošina visu ražošanas defektu garantiju 3 gadu garumā vai arī līdz 100 000 km nobraukumam, izņemot atsevišķus gadījumus, par kuriem Jūs tiksiet informēts, sākot no Apkopju un garantiju grāmatiņas Garantijas sertifikātā norādītā piegādes datuma Jums vai Jūsu pilnvarotai personai.

Jūsu automašīnas līguma garantija nodrošina ražotāja vai tā oficiāla pārstāvja atzītu bojātu detaļu bezmaksas remontu vai nomaiņu, kā arī nepieciešamo remontdarbu veikšanu bojājumu novēršanai.

Krāsojuma garantija

Automobiles Citroën Jūsu automašīnai nodrošina garantiju pret visiem virsbūves krāsojuma defektiem, sākot no Apkopju un garantiju grāmatiņas Garantijas sertifikātā norādītā piegādes datuma Jums vai Jūsu pilnvarotai personai:

  • 3 gadus pasažieru automašīnām;
  • 3 gadus komerctransportam.

Krāsojuma garantija ir spēkā pie nosacījuma, ka Jūsu automašīnas apkopes vienmēr ir veiktas Automobiles Citroën noteiktajos termiņos un visas pieļaujamās izmaiņas veiktas, stingri ievērojot ražotāja prasības.

Caurrūsēšanas garantija

Automobiles Citroën Jūsu automašīnai nodrošina garantiju pret caurrūsēšanu (virsbūves caurrūsēšana no iekšpuses uz ārpusi), sākot no Apkopju un garantiju grāmatiņas Garantijas sertifikātā norādītā piegādes datuma Jums vai Jūsu pilnvarotai personai:

  • 12 gadus pasažieru automašīnām;
  • 5 gadus komerctransportam.

Caurrūsēšanas garantija sedz  Automobiles Citroën vai tā oficiālā pārstāvja atzītu bojātu elementu remontu vai nomaiņu, ja bojājumi radušies caurrūsēšanas rezultātā.

Garantijas apkope un rezerves daļas

Lai Jūsu automašīna saņemtu bezmaksas pakalpojumus dažādu CITROËN līguma garantiju ietvaros, iesakām apkopes un citus remontdarbus veikt pie CITROËN oficiālā pārstāvja. Tas būs Jūsu padomdevējs jautājumos par automašīnas lietošanas režīmam vispiemērotāko apkopes veidu.

Garantijas līgums CITROËN automašīnām (PDF)

 

Darbvirsmas versija